Jedność (Jesteśmy jednością) / (We are) One

Ink drawing

Kasia michalak jednosc one

Jedność / One